HİTWEBİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Birlikte çalışmaya başladığımız tüm çalışma alanlarımız doğrultusunda müşterilerimiz aşağıda yer alan sözleşme şartlarımızı kabul ve taahütünü beyan etmiş bulunurlar. Bu yüzden sözleşmemizi önemle okumanızı rica ederiz.

TEKNOCE KURUMSAL FİRMA ÇÖZÜMLERİ

PORTAL, WEB SİTESİ TASARIM, KULLANIM VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I-TARAFLAR :

İşbu Portal Web Sitesi, Tasarım, Kullanım Ve Satış sözleşmesi (“Sözleşme”) ………………. Tarihin de bir tarafta kayıtlı merkezi; Nergiz Mh. 2004 Sk. No:3/B Nergiz Karşıyaka / İzmir adresinde bulunan TeknoCE Kurumlsal Firma Çözümleri Cemal AVCI (Kısaca TeknoCE Bilişim olarak anılacaktır) ile ………………………………………………………………………………………………………………..…..temsil ve imzalama yetkili olan …………………………………………………………………………………………………………………….……………… adresinde bulunan……………………………….…….…….( kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmış ve imzalanmıştır.

II- SÖZLEŞMENİN KONUSU :

İşbu Sözleşme’nin konusu¸ iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının TeknoCE Bilişim tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. 

III- HSES BİLİŞİM’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. TeknoCE Bilişim iş bu sözleşme bedeli karşılığında web portalinin yer alacağı ve hizmet vereceği hosting altyapısını sağlayıp teknik desteğini verecek ve gerekli kreatif çalışmaları yapacaktır.
 2. Müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlayacak, Müşteri’ye sağlamakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları Bir (1) hafta içerisinde düzeltmekle yükümlü olacaktır. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir. Müşteri tarafından talep dilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzetmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edecektir.
 3. TeknoCE Bilişim Müşteri’ye ait detay bilgi ve görselleri gireceği veritabanını altyapısını sağlayıp teknik desteğini verecektir. Web tabanının takibi sistemini kuracaktır.
 4. İşbu sözleşme konusu Web Portalı internet sunucusunda çalışan bir sistem olup _____________________(Domain) üzerine kurulacaktır, işbu web sitesinin tüm lisans, kullanım ve işletim hakları HSES Bilişim’ e aittir.
 5. TeknoCE Bilişim ürünün ftp bilgileri ve CPanel bilgilerini MÜŞTERİYE vermeme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, ftp ve CPanel bilgilerini ancak tarafların belirleyeceği ücret karşılığında alma hakkına sahiptir.
 6. TeknoCE Bilişim, MÜŞTERİ tarafından talep edilecek ek özellikleri değerlendirip güncellenmiş bir fiyat karşılığında yapabilir. İlgili güncelleme bedeli tarafların mutabakatı ile (onay maili) belirlenecektir.
 7. Server TeknoCE üzerinde ise bu durumda sitenin çalışmasına mani olan tüm sorunları TeknoCE bilişim ücretsiz çözeceğini taahhüt eder. Ancak müşterinin kendi serverlarında oluşan sorunlar için TeknoCE’nin müdahale  yetkisi bulunmadığından söz konusu durumdan dolayı TeknoCE sorumlu olmayacaktır.   TeknoCE Bilişim ürünü Internet Explorer 7 ve üstünde, Firefox 3.0 ve üstünde, Google Chrome, Opera 10 ve üstünde, Safari de çalışacak şekilde geliştirmekte olup bunların dışında ki tarayıcılarda çalışacağına dair garanti vermez. Ayrıca çok yavaş, internet bağlantısı çok yavaş bilgisayarlarda veya virüs bulaşmış bilgisayarlarda düzgün çalışacağının garantisini vermez.

IV- MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. Müşteri, web sayfası için alan adını (domain) kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri Web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini TeknoCE Bilişim bünyesinde barındırmayı kabul eder.
 2. Müşteri bir (1) yıl sonunda ücreti karşılığı almış olduğu hosting hizmetini yenilemek isterse bir (1) yıl daha ücretini ödeyerek bu hizmet alımını bir (1) yıl daha uzatma hakkına sahiptir.
 3. Müşteri Hosting yerini, kaynak kodları ek ücret karşılığında satın alıp değiştirebilir.
 4. Müşteri Web tasarımının düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanların tamamını kendisi tedarik ederek, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede TeknoCE Bilişim’e iletir. Müşterinin iş bu hizmet içim gerekli dökümanları TeknoCE Bilişim’e zamanında vermemesinden (paylaşmamasından) kaynaklanan gecikmelerden TeknoCE Bilişim sorumlu tutulamaz.
 5. Müşteri TeknoCE Bilişim’e örnek bir siteyi gösterebilir. Bu sitenin örnek bilgilerini yeni tasarıma yerleştirme TeknoCE Bilişim sorumluluğundadır. Ancak; örnek site içerisinde müşteri tarafından alınması istenen bilgilerde başkasına ait telif hakkı içeren yazı, iletişim, resim, her türlü görsel ve/veya yazılı içerikleri var ise bu içeriklerin alınmasının ve Fikri Mülkiyet Hukuku’na aykırılık teşkil etmesi söz konusu olduğunda, bu talep Müşteri tarafından TeknoCE Bilişim’e yazılı talimat ile iletilir. Müşteri talep ve isteğini uygulayan TeknoCE Bilişim’in bundan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağı bu sözleşme kapsamında açıkça beyan ile müşteri tarafından kabul edilmiş olur.
 6. Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, TeknoCE Bilişim’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. Web tasarımları wordpress tabanlı ve/veya opencart tabanlı yapılacağını, bu hizmeti TeknoCE Bilişim bünyesindeki lisanslı tema seçeneklerini seçerek kullanmayı kabul ve beyan eder. Bu seçenekler dışında istenilen ücretli tema ve/veya eklentiler ayrıca ücrete tabi olunur ve müşteri isterse ödemeleri doğrultusunda ek talepler yerine getirilir. Ayrıca seçmiş olduğu tema lisansı müşteriye teslim edilmez. Müşteri tema lisansını satın almak ister ise https://themeforest.net ve/veya opencart.com adresinden satın alma işlemini gerçekleştirebilir. Her ne kadar tema lisansı müşteriye verilmese dahi site içi yapacağı düzenlemelerde lisans anahtarının olmaması temanın diğer demo sitelerini yüklemek dışında bir farklılık yaratmayacağından Müşteri dilerse istediği şekilde düzenlemelerini yapabilmektedir. (Lisans anahtarı daha çok temaya ait diğer demoları yüklemek için gereklidir.)
 7. MÜŞTERİ sistemin genel işleyişini yavaşlatacak veya durduracak içerikler eklenmesini talep edemez. Kendileri TeknoCE Bilişim dışında eklenti ve/veya benzeri yazılımlar yüklemesi doğrultusunda ve/veya mevcuttaki kaynak kodlar üzerinde değişiklik yapmaları durumunda sitenin çökmesine sebebiyet verilirse TeknoCE Bilişim sorumluluk kabul etmez. TeknoCE Bilişim’in yetkisi dışında yapılan tüm değişiklikler, değişikliği yapan kişi veya kurumun sorumluluğundadır.
 8. Müşteri tarafından yapılacak olan değişikliklerde TeknoCE Bilişim’e değişiklik için bilgi verilmesi gerekmekte olup, TeknoCE Bilişim verilen bilgi ile birlikte veri tabanının yedeğini alarak müşteriye destek verecektir. Ancak TeknoCE Bilişimin bilgisi ve veri tabanının yedeği alınmadan Müşteri tarafından yapılan değişiklerde sitenin çökmesi halinde bundan tamamen müşteri sorumlu olacaktır.
 9. MÜŞTERİ bu web sitesinin kullanımı esnasında çeşitli bölümlere bırakılan mesajlardan tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ, aşağıda belirtilenlerle sınırlı kalmamak kaydı ile mesajların T.C. yasalarına aykırı olduğu hallerde, çeşitli terör örgütlerinin propagandasını içermesi, müstehcenlik içermesi, kumar, fuhuş, uyuşturucu madde kullanımına teşvik gibi içerik içermesi hallerinde ve bu içeriklerin yayınlanması durumunda derhal TeknoCE Bilişim’e bildirimde bulunacağını ve ilgili mesajların kaldırılması için gerekli tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt eder.  MÜŞTERİ, hukuki meselelerde TeknoCE Bilişim’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.
 10. MÜŞTERİ, bu web sitesine eklenecek resimlerin, videoların, yazıların ve ses dosyalarının lisans haklarından bizzat sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 11. MÜŞTERİ, site içeriğine eklenmesinin talep ettiği bilgilerin genel ahlaka aykırı veya bir başkasını aşağılayıcı içerikler olmayacağını peşinen kabul eder.
 12. MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında edim ve taahhütlerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi halinde, TeknoCE Bilişim’in ve üçüncü şahıslar tarafından yöneltilecek tüm taleplerden münhasıran ve sınırsız olarak sorumludur.
 13. TeknoCE Bilişim iş bu sözleşmeden kaynaklanan hizmetlerinin sonucunda Müşteri yüzünden her ne nam adı altında olursa olsun 3.kişi ya da kurumlar ile resmi kurum ve kuruluşlara tazminat, Adli veya İdari Para Cezası vb ödemesi veya ödemek zorunda bırakılması durumunda ödenen veya ödenecek olan bu bedelleri aynen MÜŞTERİ’ye rücu edeceğini ve Müşteri de bu sebeple TeknoCE Bilişim’in uğradığı sair her türlü zararı başkaca ihtara ve hükme gerek kalmaksızın aynen, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

V- ÜCRETLENDİRME, ÖDEME ve TESLİM KOŞULLARI

Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup gerekli tercümeler ve satın alınması gereken görseller için ücret müşteriye ……………. TL olarak belirtilmiştir. Müşteri bu ücretin %50’sini peşin, %50’sini iş bitiminde fatura karşılığı ödeyecektir. Burada müşteriye bildirilen ücret sitenin tek dil üzerinden hazırlanma ücretidir. Web sitesinin ayrıca başkaca dillerde hazırlanması talep edildiği takdirde söz konusu hizmet, ayrıca her bir dil üzerinden olmak üzere ek ücrete tabi olup, kampanyaya dahil olmadığı açıkça iş bu sözleşme ile beyan edilmiştir.

İş bitiminde site hazır halde yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edilip, gerekli kontroller bittikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir (1) hafta sonra ödemenin tamamı MÜŞTERİ tarafından yapılacaktır. Gecikme halinde aylık olarak %10 gecikme faizi uygulanacaktır.

İşin tamamlanmasında veya Web sitesinin hazırlanmasında mücbir sebepler ve Müşteriden kaynaklanan bir sebep dışında gecikme olması veyahut işin tamamlanmayacak duruma düşülmesi halinde TeknoCE Bilişim aldığı tüm ücretleri iade eder.

Müşterinin ek hizmet talepleri ise ayrıca ücrete tabi olup, belirlenen sürede işin tamamlanmasını geciktirecek nitelikte ise işin teslim süresi TeknoCE Bilişim tarafından Müşteri’ye ayrıca belirlenerek mail ile bildirilecektir.

Sitenin güncellenmesi hizmeti ise ek bakım sözleşmesine tabi olup, bu hizmet TeknoCE Bilişim tarafından  ayrıca ücretlendirilecektir.

VI- FIKRI VE SINAI MÜLKIYET HAKLARI  

 1. Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Web Sitesi’nin telif haklarına tabi çalışmalar) TeknoCE Bilişim’e ait olarak ve/veya TeknoCE Bilişim tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. MÜŞTERİ, TeknoCE Bilişim tarafından sağlanan bu Hizmet'lerini, işletmesini, TeknoCE Bilişim bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Sözleşme Hizmet'lerine erişmesine, işletmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TeknoCE Bilşim’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
 2. TeknoCE Bilişim’in iş bu sözleşme Hizmet'leri, bilgileri, Web sitesi telif haklarına tabi çalışmalar, Web Sitesi ticari markaları, Web sitesi ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

VII-SÖZLEŞMEDE İŞİN TESLİMİ- SÜRESİ VE FESİH    :

 1. İşbu sözleşme ile belirlenen işin teslim süresi 30 (OTUZ) iş günü olup, imza tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir. Sözleşmede açıkça belirtilen nedenlerle daha önceden feshedilmemesi halinde, ………………… tarihinde herhangi bir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. İşbu sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatı ile ancak yazılı şekilde yenilenebilir.
 2. Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi, vecibelerini gereği gibi ifa etmemesi, iflas etmesi, acze düşmesi, konkordato veya iflas erteleme ilan etmesi, sözleşme süresi sona ermeden işi fiilen bırakması, hukuki yapısının veya

işletme maliyetlerinin sürekliliğinin tehlikeye düşmesi, hisselerinin yönetim hakkını da etkileyecek şekilde ve bununla sınırlı olmamak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak el değiştirmesi hallerinde, diğer taraf taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkına haizdir.

 1. Sözleşme konusu içinde yer alan yükümlülüklerin MÜŞTERİ tarafından yerine getirilmemesi halinde, TeknoCE Bilişim sözleşme şartlarının yerine getirilmesi için yazılı olarak ihtarda bulunur ve bir süre verir, işbu ihtara rağmen sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde TeknoCE Bilişim sözleşmeyi feshetmekte ve ödenen ücretin %30’unu cezai şart olarak kesmekte serbesttir.

VIII- VERGİLER ve HARÇLAR :

İşbu Sözleşme ile ilgili Türk Kanunlarının öngördüğü damga vergisi dahil tüm vergiler, resimler, harçlar ve lisanslar MÜŞTERİ’ ye aittir.

IX- SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK :

 1. İşbu sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler veya şartların herhangi bir bölümünde, herhangi bir geçersizlik, hükümsüzlük, iptal edilebilirlik veya icra edilemezlik, yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması halinde sözleşmenin diğer hükümlerinin ve eklerinin bağlayıcılığını etkilemez.
 2. Taraflar, sözleşmede iki tarafında rızası ve imzası dahilinde, yazılı olmak koşuluyla değişiklik yapabilirler. Sözleşme değişiklikleri için yapılacak yazışmalar taraflar için herhangi bir hak ve yükümlülük doğurmaz.

X- DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu sözleşme nedeniyle taraflar arasında çıkabilecek ihtilaflarda TeknoCE Bilşim’e ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul ederler. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıdakilerden başka delil ikame edilemez.

XI- YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşme sebebiyle taraflar arasında çıkabilecek ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

XII- MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem,  yangın, sel, salgın hastalık ve bu gibi benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır.  Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz)  gün devam etmesi halinde taraflar bir araya gelerek,  işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

XIII- DEVİR VE TEMLİK

Taraflardan herhangi biri, karşılıklı olarak önceden yazılı muvafakat olmaksızın, iş bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir şahsa devredecek olursa, diğer taraf iş bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih etmeye ve uğradığı zarar dolayısıyla o ana kadar vermiş olduğu hizmet bedeli kadar karşı taraftan Cezai Şart talep etmeye mezun ve yetkilidir.

XIV- GİZLİLİK

 1. Taraflar, işbu sözleşme dahilinde karşı taraftan edindikleri ve sözleşmenin içeriğiyle ilgili her türlü bilgi veya dokümanı gizli olarak addeder ve yapılan işle ilgisi olmayan herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşamaz. Aksi halde gizliliği ihlal eden taraf  bundan kaynaklanan zarar ve ziyanlarını karşılamakla yükümlüdür. Gizliliğin ihlali, bundan zarar gören taraf için haklı fesih nedenidir.
 2. Fesih işbu sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yapılır. Ancak, yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile resmi kurumlarca talep edilen bilgiler iş bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 3. Karşılıklı paylaşılan özel bilgiler 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunacak olup, taraflar iş bu kanuna aykırı durumlardan karşılıklı olarak sorumludur.

XV- BİLDİRİMLER VE KANUNİ İKAMETGAH

İşbu sözleşme ve/veya eklerinin kendisi ve/veya ifası ile ilgili olarak Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak elektronik posta veya yine yazılı olarak yapılmak koşulu ile ve teyit tarihi tebellüğ tarihi olmak üzere, taahhütlü mektup, veya kurye ile yapılır. Taraflar işbu sözleşmede yer alan adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu, meydana gelebilecek adres değişiklerinin diğer tarafa 1 hafta içinde iadeli taahhütlü mektupla bildireceğini, aksi halde işbu sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatların yasal bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

XVI- BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu sözleşmenin her hangi bir hükmünün geçersiz kalması durumunda diğer hükümler bundan etkilenmeyecektir. Geçersiz hükmün yerine uygun bir hüküm konusunda taraflar anlaşmaya varacaktır.

XVII- SÖZLEŞMENİN ÜSTÜNLÜĞÜ

İşbu sözleşme taraflar arasına bundan evvel sözleşme konusu ile ilgili olarak yazılı veya şifahi olarak mutabakata varılmış her türlü hususu ilga ederek taraflar arasındaki en son ve tek sözleşme olarak tanınmıştır.

XVIII- YÜRÜRLÜK :

Bu sözleşme 6 sayfada toplam 18 (ONSEKİZ) madde içermekte ve …………. tarihinde 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. Taraflar her bir maddeyi okuduklarını ve yine her maddenin kapsam ve neticesinden bilgi sahibi olduklarını, anılan hükümleri aynen yerine getirecekleri belirtmeleri ile beyanlarının doğruluğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.                                                                               

TeknoCE Bilişim

MÜŞTERİ

 

 

İmza yetkilisi ad/ soyad:

 

 

 

İmza + kaşe

İmza yetkilisi ad/ soyad:

 

 

 

İmza + kaşe

 

EK-1 : Müşterinin son tarihli imza sirkülerleri ( Müşteri şirket ise mutlaka imza sirküleri olmalı)

TeknoCE Bilişim Banka Bilgileri:

Garanti Bankası

Cemal AVCI

IBAN: TR38 0006 2000 7300 0006 6559 22